Diös Fastigheters delårsrapport jan-mars 2022

Överskottsgraden på 65 procent är den högsta i Diös historia för ett första kvartal och vi visar en bra tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie om 10 procent. Vi levererar en nettouthyrning om 22 mkr på en fortsatt stark marknad och har en god orealiserad värdeutveckling för våra fastigheter om 533 mkr.

  • Intäkterna ökade med 11 procent och uppgick till 539 mkr (483)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 17 procent och uppgick till 271 mkr (231)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 533 mkr (418) och på derivat till 88 mkr (9)
  • Resultat efter skatt uppgick till 708 mkr (522)
  • Resultat per aktie uppgick till 5,00 kr (3,86)

 

– Med respekt för världsläget och de föränderliga tider vi lever i, är jag trygg i att vi står väl rustade med en stark finansiell ställning, starka team och rätt erbjudande på en marknad som växer. Framtiden är ljus för våra städer och för oss som bolag och jag är övertygad om att 2022 fortsätter att vara ett framgångsrikt år för våra hyresgäster, för oss och för våra aktieägare, säger Knut Rost, vd.

Presentation av rapporten
Idag kl. 09:30 presenterar vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson rapporten via en webbsänd telefonkonferens. Presentation sker på engelska.

Mer information kring konferensen finns på:
https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/kalender/default.aspx


Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 07:00 CEST.

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 30 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 564 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng