Diös Fastigheters delårsrapport jan-sep 2022

Med en nettouthyrning på 20 mkr, en överskottsgrad som uppgår till 70 procent och en stärkt uthyrningsgrad om 91 procent levererar vi ett mycket bra operativt resultat för det tredje kvartalet. Vår handlingskraft och vårt starka kassaflöde gör oss rustade för ett nytt affärsklimat och en omvärld i förändring.

Perioden jan-sep 2022

 • Intäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 1 641 mkr (1 467)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent och uppgick till 868 mkr (780)
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 207 mkr (922) och på derivat
  till 117 mkr (21)
 • Resultat efter skatt uppgick till 944 mkr (1 359)
 • Resultat per aktie uppgick till 6,67 kr (10,05)

Tredje kvartalet 2022

 • Intäkterna ökade med 16 procent och uppgick till 559 mkr (480)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent och uppgick till 283 mkr (261)
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -432 mkr (242) och på derivat
  till 2 mkr (7)
 • Resultat efter skatt uppgick till -120 mkr (402)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,84 kr (2,98)

– Jag är stolt över vårt fokus på affärer och relationer, där vi fortsätter att leva nära både våra hyresgäster och våra banker. Våra starka huvudägare, våra kompetenta handlingskraftiga team och vår unika position på den expansiva marknaden i norra Sverige ger oss förutsättningar för en positiv framtid, där vårt fokus på ett fortsatt starkt kassaflöde skapar värden för våra hyresgäster, våra aktieägare och oss själva, säger Knut Rost, vd.

Presentation av rapporten
Idag kl. 10:00 presenterar vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson rapporten via en webbsänd telefonkonferens. Presentation sker på engelska.

Mer information kring konferensen finns på: https://investors.dios.se


Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022 kl. 07:00 CEST.

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 361 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 622 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng