Diös Fastigheters delårsrapport jan-sep 2023

Under tredje kvartalet levererar Diös ett starkt operativt resultat där överskottsgraden uppgår till 73 procent och uthyrningsgraden ligger på 92 procent. Driftöverskottet ökar med 16 procent och intäkterna ökar med 11 procent jämfört med samma kvartal 2022. Förvaltningsresultatet uppgår till 221 mkr vilket är en minskning med 24 procent jämfört med samma kvartal 2022. Bolaget navigerar och agerar aktivt i en omvärld i förändring.

Tredje kvartalet 2023

 • Intäkterna ökade med 11 procent och uppgick till 621 mkr (559)
 • Driftöverskottet ökade med 16 procent och uppgick till 449 mkr (388).
 • Förvaltningsresultatet minskade med 24 procent och uppgick till 221 mkr (290)
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -204 mkr (-439) och på derivat till 97 mkr (2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 88 mkr (-120)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,62 kr (-0,84)

Perioden jan-sep 2023

 • Intäkterna ökade med 13 procent och uppgick till 1 858 mkr (1 641)
 • Driftöverskottet ökade med 15 procent och uppgick till 1 271 mkr (1 104).
 • Förvaltningsresultatet minskade med 24 procent och uppgick till 673 mkr (882)
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -897mkr (192) och på derivat till 24 mkr (117)
 • Resultat efter skatt uppgick till -163 mkr (944)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,15 kr (6,67)

– Vi märker ett fortsatt stort intresse för etableringar i våra städer från såväl befintliga som nya hyresgäster och vi tar tillvara den kraften och det momentum som råder i den marknad som den gröna omställningen skapar. Största fokus kortsiktigt är att säkerställa våra finansiella nyckeltal varför vi prioriterar och anpassar våra investeringar och kostnader utifrån rådande förutsättningar. Att bibehålla en stark balansräkning och ett starkt kassaflöde är viktigt. Att som ledare för ett av Sveriges största fastighetsbolag, på en marknad med en exceptionell möjlighet till tillväxt, mobilisera mitt team i den dagliga löpande verksamheten och samtidigt genom långsiktigt strategiskt arbete ta höjd för en ljus framtid, är mitt viktigaste uppdrag just nu. Jag är extra stolt över vårt starka operativa resultat med bra affärer och en vilja till att arbeta tvärfunktionellt i hela bolaget. Det gör oss starka även i tuffa tider, säger Knut Rost, vd, Diös.

Presentation av rapporten
Idag kl. 08:30 presenterar vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson rapporten via en webbsänd telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Mer information kring konferensen finns på: investors.dios.se


Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl. 07:00 CEST.

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 621 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng