Diös Fastigheters delårsrapport jan-sept 2021

Hög aktivitet och ett stort intresse för vår marknad präglar kvartalet. Nettouthyrningen uppgår till 25 mkr för perioden, förvaltningsresultatet ökar med 7 procent och överskottsgraden uppgår till 68 procent. Fortsatt positiva värdeförändringar i fastighetsbeståndet kommer från bra affärer och en stark underliggande marknad.

  • Intäkterna ökade med 4 procent och uppgick till 1 467 mkr (1 406)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent och uppgick till 780 mkr (729)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 916 mkr (-131) och på derivat till 21 mkr (2)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 359 mkr (475)
  • Resultat per aktie uppgick till 10,05 kr (3,55)

– Intresset för vår marknad och norra Sverige har aldrig varit större än nu. Det ökade intresset, en högre inflyttningstakt och de satsningar som sker i vår marknad kommer att leda till kraftigare hyrestillväxt och lägre vakansgrader. Moderna miljöcertifierade fastigheter i attraktiva lägen med goda kommunikationer och ett innehåll av varierat serviceutbud, kontor och bostäder kommer att ha den starkaste utvecklingen. Jag är övertygad om att vi är på rätt plats med rätt erbjudande där vi kommer att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt för våra städer, för Diös och för våra aktieägare, säger Knut Rost, vd.

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.15 presenterar vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson rapporten via en webbsänd telefonkonferens. Presentation sker på engelska.

Mer information kring konferensen finns på:
https://streams.eventcdn.
net/disfastigheter/ir-jan-sep-2021  

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 07:00 CEST.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,6 mdkr, ett bestånd om 336 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 490 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-177

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng