Diös Fastigheters delårsrapport januari – mars 2024

Under första kvartalet ser vi en förbättrad ekonomi och en hög uthyrningsaktivitet. Vi levererar en fortsatt positiv nettouthyrning, en överskottsgrad på 65 procent och uthyrningsgrad på 92 procent. Den gröna omställningen, som vi bara sett början på, är en tillväxtmotor för oss, för våra städer och för hela landet. Den råvaruindustri som byggt Sveriges ekonomi gör det igen genom den gröna omställningen. Ett starkare Sverige och en ljusare framtid.

 

Första kvartalet 2024

  • Intäkterna ökade med 4 procent och uppgick till 639 mkr (617)
  • Driftöverskottet ökade med 5 procent och uppgick till 407 mkr (389)
  • Förvaltningsresultatet minskade med 12 procent och uppgick till 200 mkr (226)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 6 mkr (-569) och på derivat till 226 mkr (-79)
  • Resultat efter skatt uppgick till 259 mkr (-333)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,86 kr (-2,36)

– På kort sikt fortsätter vi navigera i en stökig tid, samtidigt som vi rustar för nya affärsmöjligheter framåt. Jag är övertygad om att kommande räntesänkningar och en tryggare investerarmarknad kommer att gynna oss. Det som sker med de enorma investeringar som görs på vår marknad, i vår tids största gröna tillväxtrevolution, kommer tillsammans med vår handlingskraft och vår starka affärskultur skapa ännu bättre förutsättningar för vår affär. Vi tror på vårt erbjudande, på våra städer och på en ljusare tid framåt för att skapa värde för våra hyresgäster, för oss och för våra aktieägare, säger Knut Rost, vd, Diös.

Presentation av rapporten
Idag kl. 08:30 presenterar vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson rapporten via en webbsänd telefonkonferens. Presentationen sker på engelska. Mer information kring konferensen finns på: investors.dios.se


Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2024 kl. 07:00 CEST.

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 576 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng