Diös Fastigheters delårsrapport januari-mars 2023

Diös sammanfattar det första kvartalet med en positiv nettouthyrning och fortsatt starkt intresse för bolagets marknad. Hyresintäkterna har ökat med 17 procent jämfört med samma period med föregående år. Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent vilket är den högsta i bolagets historia och överskottsgraden uppgick till 64 procent. Hög inflation och en mer osäker makroekonomisk utveckling till trots uppvisar Diös ett mycket bra operativt resultat.

Första kvartalet 2023

  • Intäkterna ökade med 14 procent och uppgick till 617 mkr (539).
  • Nettouthyrningen uppgick till 3 mkr (22).
  • Förvaltningsresultatet minskade med 19 procent och uppgick till 220 mkr (271).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -564 mkr (533) och på derivaten till -79 mkr (88).
  • Resultat efter skatt uppgick till -333 mkr (708).
  • Resultat per aktie uppgick till -2,36 kr (5,00).
     

– Vi levererar ett mycket bra operativt resultat och ser ljust på vår marknad. Tillsammans med andra aktörer i norra Sverige skapar vi nya affärer i vår tids största gröna tillväxtrevolution. Med mina medarbetare, våra trygga och stabila ägare samt en mycket intressant investerarmarknad kommer vi att leverera fortsatt aktieägarvärde, säger Knut Rost, vd, Diös.

 Presentation av rapporten
Idag kl.9:00 presenterar vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson rapporten via en webbsänd telefonkonferens. Presentation sker på engelska.

Mer information kring konferensen finns på: https://investors.dios.se


Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 07:00 CEST.

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 361 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 628 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng