Diös förvärvar fastighet i expansiva Hedensbyn i Skellefteå

Diös förvärvar en kontors- och industrifastighet om cirka 6 000 kvm, med tillhörande byggrätt om 2 400 kvm, i området Hedensbyn strax utanför centrala Skellefteå. Syftet är att stärka erbjudandet och det befintliga beståndet i staden. Fastighetsvärdet uppgår till 86 mkr. Säljare är Active Fastighet AB och tillträde sker 1 september 2022.

Fastigheten ligger i direkt anslutning till en av Diös befintliga fastigheter i det expansiva området Hedensbyn som är beläget mellan Skellefteå centrum och Northvolts batterianläggning. Området kring Northvolt är under stark utveckling med utökad infrastruktur och stort antal väntade nyetableringar. Fastighetens största hyresgäst är Thoréngruppen. Hyresvärdet uppgår till 5,7 mkr och genomsnittlig kontraktslängd till 6 år. Transaktionen sker i bolagsform och redovisas under det tredje kvartalet 2022.

  Skellefteå toppar listan av städer med starkast tillväxt i Sverige och vi fortsätter att stärka vårt bestånd och utveckla våra befintliga fastigheter med moderna kontor, attraktiva bostäder och lokaler för urban service. Vi ser stor potential i den nya fastigheten med tillhörande byggrätt i en mycket spännande del av staden, säger Henrik Sjöstrand, transaktionsansvarig, Diös.

  Det är med stor glädje som vi välkomnar Diös som ny ägare. Vi har under det senaste året arbetet kvalitativt och fokuserat med att modernisera byggnaden och projektera möjliga byggrätter. Nu önskar vi Diös lycka till, säger Patrik Sarin, styrelseordförande och Mikael Wallner, vd, Active Fastighet AB. 

För ytterligare information kontakta gärna:
Henrik Sjöstrand, transaktionsansvarig, Diös
Telefon: 010-470 96 05
E-post: henrik.sjostrand@dios.se

Mikael Wallner, vd, Active Fastighet AB
Telefon: 070-684 24 00

E-post: mikael.wallner@activefastighet.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 30 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 564 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng