Diös förvärvar fastighet i Gävle

Diös förvärvar kontors- och lagerfastighet om 4 935 kvm under uppförande i området Gävle Bro i Gävle med syfte att stärka och komplettera det befintliga beståndet i staden. Säljare är Tomatec AB och tillträde är 1 juli 2022. Fastigheten beräknas stå klar för inflyttning under andra kvartalet 2023.

Belägen i Gävle Bro i direkt anslutning till Ersbo, har fastigheten både synlighet och tillgänglighet från E4an. Området är expansivt med ett stort antal pågående nybyggen och intressanta etableringar strax utanför centrala Gävle. Fastigheten ska miljöcertifieras enligt BREEAM very good och beräknas stå klar under andra kvartalet 2023. Fastighetsvärdet uppgår till 107 miljoner och har ett hyresvärde på 8,3 miljoner. Genomsnittlig kontraktslängd är 8 år och största hyresgäst är Granitor. Transaktionen sker i bolagsform och redovisas under tredje kvartalet 2022.

  Vi ser hög potential i vår nya fastighet i ett växande Gävle där efterfrågan på moderna kontor i attraktiva lägen är stor, säger Henrik Sjöstrand, transaktionsansvarig, Diös.

För ytterligare information kontakta gärna:

Henrik Sjöstrand, transaktionsansvarig, Diös
Telefon: 010-470 96 05
E-post: henrik.sjostrand@dios.se

Anders Hedström, Fokus Fastighetsutveckling
E-post: 
anders.hedstrom@fokusfast.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 30 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 564 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng