Diös förvärvar tre fastigheter i Skellefteå

Diös förvärvar tre fastigheter i centrala Skellefteå, som innehåller bostäder och kommersiella lokaler samt färdiga byggrätter för bland annat bostäder. Förvärvet är del av bolagets strategiska plan om att stärka sin närvaro i staden. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till totalt 118 mkr. Tillträde sker den 1 april 2022.

De förvärvade fastigheterna ligger centralt och består främst av bostäder med kompletterande kommersiella lokaler. Största kommersiella hyresgäst är Nordsjö Färgcity. Den totala uthyrningsbara ytan motsvarar ca 5 500 kvadratmeter och har ett hyresvärde på ca 7 miljoner kronor. Fastigheterna är fullt uthyrda. Transaktionen sker i bolagsform och kommer att redovisas under andra kvartalet 2022. Säljare är Cleverboi AB.

– Genom detta förvärv av fastigheter i rätt lägen med stor potential, både stärker vi vår närvaro ytterligare i Skellefteå och skapar fler affärsmöjligheter. Den ökade efterfrågan av både bostäder och lokaler för kommersiella verksamheter ger goda förutsättningar för ökad tillväxt för oss och för Skellefteå, säger Annie Franzon, transaktionschef, Diös.

– Det känns mycket bra att sälja till Diös. De har planer för fortsatt utveckling av såväl fastigheterna som de aktuella kvarteren, säger Anders Boström, Cleverboi AB.

För ytterligare information kontakta gärna:
Annie Franzon, transaktionschef, Diös.
Telefon: 070-223 20 47
E-post: annie.franzon@dios.se

Maria Fjellström, affärschef, Diös Skellefteå
Telefon: 010-470 98 80
E-post: maria.fjellstrom@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 28 mdkr, ett bestånd om 338 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 511 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng