Diös hållbarhetslänkar sina lån med Handelsbanken

Genom att konvertera majoriteten av sina krediter som bolaget har hos Handelsbanken till hållbarhetslänkade lån, skapar Diös ännu starkare incitament för ett långsiktigt hållbarhetsarbete och stärker möjligheterna för lägre ränta. Lånen är direkt länkade till Diös hållbarhetsmål om att halvera utsläppen till 2030 samt att förflytta fastighetsbeståndet till fler gröna fastigheter.

Diös har omförhandlat lån om total volym på 1,7 Mdr till en löptid på fyra år, utöver det har samtliga av bolagets långfristiga lån i Handelsbanken kopplats till de hållbarhetslänkade villkoren.

  Den här typen av finansieringslösningar ökar våra incitament ytterligare att driva utveckling i bolaget. Vi är övertygade om att den förflyttning vi påbörjat i framför allt vårt befintliga bestånd är det bästa för både vår affär och för klimatet, säger Johanna Olofsson, hållbarhetschef, Diös.

  Vi har en stabil finansiell ställning och ett starkt kassaflöde. För oss är det en självklarhet att hållbarhetsfrågorna kopplas ihop med finansieringsverksamheten, säger Rolf Larsson, CFO, Diös. 

   Vi är väldigt glada att fått agera rådgivare och teckna Diös första hållbarhetslänkade lån, ett samarbete som sätter fokus på Diös höga ambition i sitt hållbarhetsarbete och ger Diös ytterligare incitament att fortsätta bidra till omställningen till ett mer hållbart och motståndskraftigt samhälle. Den ambitiösa strukturen innehåller en dubbel materialitet, vilket går i linje med kraven i EUs nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), säger Sirak Mogues på Sustainable Finance Handelsbanken Debt Capital Markets.

Gröna mål som inkluderas i lånen: 

  • Halverade utsläpp till 2030: Diös ska halvera utsläppen inom Scope 1 och 2 från 2018 års nivå. Målet är granskat och godkänt av SBTi. 
  • 55% Gröna fastigheter till 2026. Diös utvärderar sina fastigheter efter miljöcertifieringsnivå, primärenergital och klimatriskanalyser. 

För ytterligare information kontakta gärna:
Johanna Olofsson, hållbarhetschef, Diös
Telefon: 010-470 95 64
E-post: johanna.olofsson@dios.se

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post:
rolf.larsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 363 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 623 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng