Diös har avyttrat fastigheter för 212 mkr

Diös har i två transaktioner avyttrat två fastigheter i Sundsvall och Umeå med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 15 100 kvadratmeter. Försäljningspriset summerar till 212 mkr. Frånträde sker under april 2024.

Bild: Fastigheten Skönsberg 1:73 i Sundsvall.

I Sundsvall avyttras den fullt uthyrda fastigheten Skönsberg 1:73, innehållandes lättindustri, kontor och gym, till köparen Hjertman Fastigheter AB. I Umeå avyttras fastigheten Stipendiet 2 till Lärkstaden i samarbete med det lokala fastighetsbolaget Lerstenen. Fastigheten innehåller lokaler för handel, restaurang och bostäder. Det årliga hyresvärdet för båda fastigheterna uppgår till 23,2 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 99 procent. Transaktionerna sker i bolagsform och redovisas under andra kvartalet 2024.

 Under årets första kvartal har vi gjort fem fastighetsaffärer, vilket är ett gott tecken på att transaktionsmarknaden börjar bli mer aktiv igen. Vi fortsätter att fokusera vårt bestånd mot kontor, helt i linje med vår portföljstrategi. Både Hjertman Fastigheter och Lärkstaden är långsiktiga fastighetsägare med en stark vision för såväl fastigheterna som stadsdelarna, vilket gör dem till bra köpare, säger Annie Franzon, transaktionschef, Diös.  

  Vi är mycket glada över att stärka vår närvaro i området Norra kajen. Det är en välskött fastighet som kompletterar vår portfölj och ger oss rätt förutsättningar att bli en än mer aktiv aktör i utvecklingen av stadsdelen, Sten Hjertman, Hjertman Fastigheter AB.  

  Umeå är en tillväxtstark stad och vi ser stor potential i såväl fastigheten som området. Genom förvärvet stärker vi vår närvaro i staden och vi ser fram emot att lära känna både Ålidhem och våra nya hyresgäster, Rickard Danielsson, partner, Lärkstaden.

För ytterligare information kontakta gärna:
Annie Franzon, transaktionschef, Diös
Telefon: 010-470 95 08
E-post: annie.franzon@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 621 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng