Diös hyr ut lokaler till Skogsstyrelsen i Umeå

I början av hösten blev det klart att Diös utökar sitt samarbete med Skogsstyrelsen i Umeå och etablerar ny verksamhet på Spårvägen utanför city. Det är regeringen och Skogsstyrelsens senaste satsning Naturnära jobb, som tar plats i lokalerna där 32 nya tjänster planeras att tillsättas under hösten och vintern 2020/2021.

Skogsstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet för frågor som rör skog och skogsbruk. Genom regeringsuppdraget Naturnära jobb skapar nu Skogsstyrelsen nya arbetstillfällen i Umeå. En satsning som riktar sig främst till nya eller relativt nyetablerade i Sverige eller personer som varit arbetssökande under en längre tid. Målet är att de som anställs ska få mer arbetslivserfarenhet vilket i sin tur ska leda till anställning eller vidare till studier.

-Vi är glada över att kunna möjliggöra för Skogsstyrelsens satsning Naturnära jobb i Umeå. De har varit hyresgäster till oss under en längre tid och att de nu väljer att utöka sin verksamhet i våra lokaler är glädjande. Deras satsning kommer bidra till en växande stad och att fler arbetstillfällen skapas, vilket ligger helt i linje med vår utvecklingsstrategi för Umeå, säger David Nygren, uthyrare, Diös.

-Vi är glada över det goda samarbetet vi haft med Diös i processen att hitta en lokal anpassad till vår nya verksamhet Naturnära jobb. I dessa lokaler har vi rätt förutsättningar att kunna genomföra regeringsuppdraget och nu ser vi fram emot att starta igång verksamheten, säger Rikard Ålstig, arbetsledare, Skogsstyrelsen. 

För ytterligare information kontakta gärna:
David Nygren, uthyrare, Diös  
Telefon: 010-470 98 55
E-post: david.nygren@dios.se  

Rikard Ålstig, arbetsledare, Skogsstyrelsen
Telefon: 090-15 83 21
E-post: rikard.alstig@skogsstyrelsen.se    

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,5 mdkr, ett bestånd om 337 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 486 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng