Diös i bytesaffär med NP3 i Borlänge och Gävle

Diös förvärvar tre kontorsfastigheter i centrala Borlänge och avyttrar tre blandfastigheter - en i Borlänge och två i Gävle - i en bytesaffär med NP3. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 110 miljoner kronor och för de avyttrade fastigheterna till 125 miljoner kronor. Tillträdet sker 1 april.

 

Affären kompletterar Diös portfölj och stärker bolagets erbjudande av centralt belägna moderna kontor. De tre kontorsfastigheterna, som ligger i direkt närhet till befintligt bestånd, omfattar cirka 8 500 kvadratmeter. Största hyresgästerna är NCC och Borlänge kommun. De avyttrade fastigheterna omfattar cirka 13 000 kvadratmeter. Affären görs i bolagsform och redovisas under andra kvartalet 2021.

  Affären stärker vårt hyresgästerbjudande och ökar vår närvaro i Borlänge som är en stad under stark tillväxt. Vi ser god potential i att utveckla fastigheterna som en del i vår fortsatta utvecklingsplan för Borlänge. Vi har en god relation med NP3 och ser positivt på deras planer för fastigheterna de nu tar över, säger Annie Franzon, transaktionschef, Diös.

Diös är en marknadsledande fastighetsägare som satsar på flera platser i Borlänge - bland annat genom utvecklingen av framtidens kontor till Trafikverket och planer för fler etableringar inom urban service.

För ytterligare information kontakta gärna:
Annie Franzon, transaktionschef, Diös
Telefon: 010-470 95 08
E-post: annie.franzon@dios.se   

 

 

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 24,5 mdkr, ett bestånd om 329 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 455 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng