Diös listas på Nasdaq Stockholm Large Cap

Från och med 2 januari 2023 flyttas Diös aktie från segmentet Mid Cap till Large Cap på Nasdaq Stockholm. Large Cap inkluderar företag med ett börsvärde på över 1 miljard euro.

Diös är ett kommersiellt fastighetsbolag med fastigheter i tio tillväxtstäder i norra Sverige med en affärsmodell som bygger på uthyrning och förvaltning, projektutveckling och transaktioner. Diös börsnoterades 2006 och sedan dess har bolagets fastighetstillgångar vuxit till 31 miljarder och till ett börsvärde om cirka 11 miljarder.

  Vi är stolta och glada över flytten till Large Cap och ser det som ett bevis på en fungerande strategi och en långsiktigt hållbar affärsmodell som skapar värde för våra aktieägare, säger Knut Rost, vd, Diös.

Nyheten om flytten från Mid Cap till Large Cap kommunicerades av Nasdaq fredagen 16 december.

För ytterligare information kontakta gärna:
Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01

E-post: knut.rost@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 361 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 622 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng