Diös och Almi tecknar ett grönt hyresavtal om moderna kontorsytor i centrala Falun

Företagspartnern Almi etablerar sig i Falun och lokaliserar sitt nya kontor högst upp i Bergströms galleria med utsikt över staden. Under sommaren har fastighetsägaren Diös utvecklat lokalerna till en inspirerande och varumärkesstärkande arbets- och mötesplats för bolagets medarbetare och kunder. Denna vecka inleder Almi inflyttning i det nya kontoret.

Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag. Almi återfinns på 40 orter i Sverige varav fyra av kontoren finns i GävleDala-området. Att Almi nu väljer att öppna kontor i Falun är ett resultat av en ökad efterfrågan av bolagets tjänster och ett behov av att på ett effektivt sätt både nå ut och ta emot regionens företag.

Det centrala läget i kombination med lokalens utformning gjorde att vi kände att detta var rätt plats för oss. Med denna utgångspunkt kan vi erbjuda både företagare, medarbetare och samarbetspartners en god tillgänglighet samt en modern mötesplats och arbetsmiljö. En viktig del i Almis uppdrag är hållbar omställning i företag. Vårt eget arbete med hållbarhet är naturligtvis lika viktigt och därför är ett självklart val för oss att teckna ett grönt hyresavtal, säger Anna Rosengren, vd, Almi.     

  Det har varit spännande att följa hur Almis blivande kontor tagit form. Vår gemensamma målbild har varit att skapa en miljö med optimala förutsättningar för både fokuserat arbete och möten av planerade och spontana slag. Det känns riktigt roligt att strax få lämna över nyckeln till Almi och välkomna dem till oss och till Falun på riktigt, säger Stefan Carlsson, kommersiell förvaltare, Diös Falun 

För ytterligare information kontakta gärna:
Stefan Carlsson, kommersiell förvaltare, Diös Falun 
Telefon: 010-470 97 52
E-post: stefan.carlsson@dios.se

Anna Rosengren, vd, Almi GävleDala
Telefon: 072-508 88 64
E-post: anna.rosengren@almi.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 614 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng