Diös och Trafikverket tecknar grönt hyresavtal på Norra Kajen i Sundsvall

Fastighetsägaren Diös utvecklar ett nytt kontor för Trafikverket på Heffners Allé, i det expansiva området Norra Kajen, i centrala Sundsvall. Med ljusa, öppna lokaler som grund skräddarsys kontorskonceptet efter myndighetens arbetssätt. Kontoret, som blir strategiskt beläget i markplan i den miljöcertifierade fastigheten, väntas stå klart i början på augusti.

Det är enheten Förarprov som tar plats i lokalerna på Heffners Allé. Verksamheten ansvarar för genomförande av kunskapsprov och körprov för alla körkortsbehörigheter och inom yrkestrafikområdet. I valet av nya kontorslokaler har tillgänglighet och hållbara förutsättningar för myndighetens medarbetare stått i centrum. Platsen erbjuder parkeringar för både cykel och bil, laddplatser för elbil och goda pendlingsmöjligheter med buss.

  Vi är mycket glada över att få välkomna Trafikverket till oss här i Sundsvall. Här blir de belägna intill hamnen, med närhet till både stadskärnan och natursköna stråk. Ett stenkast från porten finns också urban service i form av gym och restaurang. Den goda tillgänglighet det innebär att ha sin bas intill brofästet är en viktig anledning till Norra Kajens kraftiga tillväxt – och att vi nu ser ett ökat intresse för Södra Kajen, säger Susanna Johansson, uthyrare, Diös Sundsvall.

Genom att teckna ett grönt hyresavtal sätter hyresvärd och hyresgäst ramarna för gemensamma insatser som ska bidra till minskad miljöpåverkan och energianvänd­ning i den yta som omfattas av kontraktet.  

För ytterligare information kontakta gärna:

Susanna Johansson, uthyrare, Diös Sundsvall
Telefon: 010-470 96 64
E-post: susanna.johansson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 28 mdkr, ett bestånd om 338 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 511 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng