Diös och Vision skapar kontor för framtidens arbetssätt i Luleå

En dynamisk plats för medarbetare, arbetssätt och teknik står i centrum när fastighetsägaren Diös utvecklar fackförbundet Visions nya kontor på Köpmangatan i centrala Luleå. Planlösningen optimeras för organisationens uppdaterade arbetssätt, och inreds till stor del med återbrukade möbler. Inflyttning beräknas ske i början på maj.

Vision är en facklig organisation för offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, region och kyrka. Nätverket består av drygt 200 000 medlemmar utspridda över hela landet. Vision har varit hyresgäst hos Diös i centrala Luleå sedan 2002, och nu tecknar parterna ett nytt avtal om fem år på den nya adressen.

  Luleå står inför en historiskt stor utveckling där moderna kontor står i fokus. Vi har haft en nära dialog med Vision och delar samma bild kring vad en attraktiv arbetsplats ska innehålla. I takt med att allt fler får upp ögonen för norra Sverige märker vi ett ökat intresse för varumärkesstärkande kontor, för att utveckla både företagskulturen och framtida affärer, säger Åsa Johansson, kommersiell förvaltare, Diös Luleå.

Vårt nya kontor utvecklas för att främja vårt nya arbetssätt och stärka vår gemenskap. I och med att vi väntas se en kraftigt ökad inflyttningstakt till Norrbotten kommande år – och med det ett växande nätverk av medlemmar – känns det helt rätt i tiden. Diös har varit lyhörda för våra behov och önskemål, och vi är mycket förväntansfulla inför att flytta in i vårt nya kontor på Köpmangatan, säger Dexter Vikingson, projektledare, Vision.  

För ytterligare information kontakta gärna:

Åsa Johansson, kommersiell förvaltare, Diös Luleå
Telefon: 010-470 98 22
E-post: asa.johansson@dios.se

Dexter Vikingson, projektledare, Vision
Telefon: 031-857463
E-post:  dexter.vikingson@visions.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 363 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 623 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng