Diös planer för området Västra Stranden i Luleå

Västra delen av centrumhalvön i Luleå får en ny, iögonfallande entré när fastighetsägaren Diös nu skapar ett nytt grönt område – Västra Stranden. Platsen kommer att bestå av fyra moderna och miljöcertifierade byggnader för kontor, boende och urban service. Första hyresgäst att ta plats i området blir Försäkringskassan, som flyttar in moderna lokaler om ca 5000 kvadratmeter. Byggstarten är beräknad till våren 2022 med första tillträde våren 2024.   


Bild: MAF Arkitektkontor

Området Västra Stranden, som är en del av kvarteret Biet, utvecklas för att möta efterfrågan på moderna bostäder och centrala lokaler med hög miljöprestanda. Projektets totala omfattning är drygt 18 000 kvadratmeter byggrätt innehållande kontor, bostäder, restaurang och lokaler för annan urban service, samt cirka 250 parkeringar med plats för elbilsladdning och andra mobilitetslösningar. De nya byggnaderna, som Diös har som mål att miljöcertifiera enligt BREEAM-SE Excellent, kommer att flörta med modern arkitektur och utformas för att framhäva områdets historiska fastigheter som Vita Duvan och Residenshuset. Försäkringskassan har tecknat ett grönt hyresavtal för sitt nya kontor som blir i en egen huskropp. Kontoret kommer inrymma arbetsplatser för 300 medarbetare.

Vi är fantastiskt glada över att kunna ta nästa steg i utvecklingen av Västra Stranden. Vi vill skapa en levande och trygg plats med hållbara byggnader som skapar förutsättningar för fysiska möten och flödesrika stråk. Med högt ställda mål när det kommer till exempelvis miljöcertifiering lägger vi mycket tid på smarta energilösningar, val av byggmaterial och grön utomhusmiljö. Att Försäkringskassan väljer att satsa i området blir en viktig inspiration för fler långsiktigt hållbara och varumärkesstärkande kontor, säger Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.

Det finns ett stort intresse från flera framträdande aktörer att ta plats i Västra Stranden. Det är hit man vänder sig om man vill vara en del av ett nytt attraktivt sammanhang kombinerar modernitet och hållbarhet, säger Bengt Eveby, affärsutvecklare, Diös.

I ett Luleå som växer ser vi en stor efterfrågan på nya bostäder och arbetsplatser. Västra Stranden är en viktig pusselbit i centrums utveckling. Som entrén till staden från Bergnäsbron är detta ett område som påverkar stadsbilden, där vi vill ha kvalitet och hållbarhet i fokus, säger Carina Sammeli, kommunalråd, Luleå kommun.

För ytterligare information kontakta gärna:

Johan Lång, affärschef, Diös Luleå
Telefon: 010-470 98 00
E-post: johan.lang@dios.se

 

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,6 mdkr, ett bestånd om 336 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 490 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng