Diös säljer byggrätt till K2A i Sundsvall

Fastighetsägaren Diös, som varit en drivande kraft i framtagandet av en lagakraftvunnen detaljplan för området Alliero i centrala Sundsvall, avyttrar en byggrätt till fastighetsbolaget K2A. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 42 miljoner kronor. Tillträde sker under tredje kvartalet 2021.  

Tillsammans med Sundsvalls kommun har Diös drivit detaljplanearbetet för området som en del i bolagets utvecklingsplan för centrala Sundsvall. I början av sommaren kommunicerade Diös att de avyttrar två tredjedelar av byggrätten till Magnolia Bostad, och nu är det klart att K2A kommer driva utvecklingen av den återstående delen. Försäljningen är en del av bolagets strategi kring utveckling av de totalt 230 000 kvadratmeter potentiella byggrätter som finns i Diös totala bestånd. Transaktionen sker i bolagsform och redovisas i tredje kvartalet 2021.

  Vi kan konstatera att vi är på en het marknad. Vi har byggrätter i centrala lägen i alla våra städer och vi ser över hur vi kan arbeta med dessa för att skapa nya värden för både städerna och oss själva. I detta fall har vi, tillsammans med Sundsvalls kommun, skapat helt nya förutsättningar för Sundsvalls stadskärna att växa västerut genom att driva detaljplanearbete för fler bostäder och verksamheter, säger Annie Franzon, transaktionschef, Diös.

K2A är ett fastighetsbolag med tydligt hållbarhetsfokus med bestånd Stockholm, Mälardalen och utvalda universitets- och högskoleorter.

Förvärvet utgör ett perfekt komplement till vårt befintliga bestånd i Sundsvall. Staden har skapat utmärkta förutsättningar för fler bostäder och verksamheter genom den nya detaljplanen som omfattar Alliero. Vi är mycket positiva till utvecklingen och ser fram emot att vara en del i skapandet av en ny, attraktiv stadsdel med genomtänkta och långsiktigt hållbara bostäder, säger Johan Knaust, vd, K2A.

För ytterligare information kontakta gärna:
Annie Franzon, transaktionschef, Diös
Telefon: 010-470 95 08
E-post: annie.franzon@dios.se

Johan Knaust, vd, K2A
Telefon: 0707-400 450
E-post: johan.knaust@k2a.se  

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,1 mdkr, ett bestånd om 334 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

 

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng