Diös säljer byggrätt till K2A i Sundsvall

Nu är det klart att en ny aktör ansluter till utvecklingen av den nya stadsdelen Alliero i centrala Sundsvall. Fastighetsägaren Diös, som tillsammans med Sundsvalls kommun drivit framtagandet av en detaljplan för området, avyttrar sin sista byggrätt i området till fastighetsbolaget K2A. Tillträde sker under tredje kvartalet 2021.

Bild: Sundsvalls kommun. Volymskiss från planprocessen. 

Genom att skapa förutsättningar för fler bostäder och verksamheter syftar den nya stadsdelen Alliero till att få stadskärnan att växa västerut. Tillsammans med Sundsvalls kommun har Diös drivit detaljplanearbetet för området som en del i bolagets utvecklingsplan för centrala Sundsvall. I början av sommaren kommunicerade Diös att de avyttrar två tredjedelar av byggytan till Magnolia Bostad, och nu är det klart att K2A kommer driva utvecklingen av den återstående delen.

  Det är viktigt för oss att Sundsvall utvecklas och det är mycket glädjande att intresset för att bygga i vår stad är så stort. Vi är stolta över att bidra till Sundsvalls utveckling och skapa värde för staden, och känner oss trygga med att både Magnolia och K2A tar vid i utvecklingen av området, säger Anna Dahlgren, affärschef, Diös Sundsvall.

K2A är ett fastighetsbolag med tydligt hållbarhetsfokus med bestånd Stockholm, Mälardalen och utvalda universitets- och högskoleorter.

Förvärvet utgör ett perfekt komplement till vårt befintliga bestånd i Sundsvall. Staden har skapat utmärkta förutsättningar för fler bostäder och verksamheter genom den nya detaljplanen som omfattar Alliero. Vi är mycket positiva till utvecklingen och ser fram emot att vara en del i skapandet av en ny, attraktiv stadsdel med genomtänkta och långsiktigt hållbara bostäder, säger Johan Knaust, vd, K2A.

För ytterligare information kontakta gärna:
Anna Dahlgren, affärschef, Diös Sundsvall
Telefon: 010-470 96 57
E-post: anna.dahlgren@dios.se

Johan Knaust, vd, K2A
Telefon: 0707-400 450
E-post: johan.knaust@k2a.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,1 mdkr, ett bestånd om 334 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng