Diös säljer byggrätt till Magnolia Bostad i Sundsvall

Sundsvall är under tillväxt och för att möta den ökade efterfrågan av centrala bostäder har Fastighetsägaren Diös tillsammans med Sundsvalls kommun drivit detaljplanearbete för området Alliero i centrala Sundsvall. Planen innebär nya bostadskvarter med lokaler för urban service i bottenvåning. Nu är det klart att Diös säljer en byggrätt till Magnolia Bostad AB, som tillträder under tredje kvartalet 2021.


Bild: Sundsvalls kommun. Volymskiss från planprocessen. 

Förtätningen av området Alliero/Norrmalm syftar till att göra centrum större genom att förlänga Stenstans kvartersstruktur med fler bostäder och verksamheter. Diös har varit en drivande aktör i arbetet med den nya stadsdelen som får en tydligare koppling till stadskärnan då stråket mellan Västra Allén och Storgatan knyts ihop.

  Tillsammans med Sundsvalls kommun har vi drivit fram en detaljplan som vunnit laga kraft. Det innebär att vi kan fortsätta skapa tillväxt genom att möjliggöra för fler att bo och verka i Sundsvall. Vi har ett gott samarbete med Magnolia Bostad och känner stort förtroende för deras utvecklingsplan för området, säger Anna Dahlgren, affärschef, Diös Sundsvall.

– Detta blir vår första affär med Diös Fastigheter. Vi ser mycket fram emot vårt samarbete som innebär att utveckla Sundsvall med moderna hem och lösningar för en hållbar och levande stad. Vi har ett flertal pågående projekt i Sundsvall och ser stor potential i vårt nyförvärvade område i Alliero,
säger Johan Tengelin, vd, Magnolia Bostad.

För ytterligare information kontakta gärna:

Anna Dahlgren, affärschef, Diös Sundsvall.
Telefon: 010-470 96 57
E-post: anna.dahlgren@dios.se

Johan Tengelin, vd, Magnolia Bostad
E-post: johan.tengelin@magnoliabostad.se

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng