Diös skriver avtal med Nåiden Bygg AB om totalentreprenad av nyproduktionen i Luleå Science Park

I slutet av 2020 offentliggjorde fastighetsägaren Diös planerna om en nyproduktion med Pensionsmyndigheten som blivande hyresgäst i expansiva Luleå Science Park i stadsdelen Porsön. Nu är det klart att Nåiden Bygg AB får uppdraget som totalentreprenör av den nya byggnaden som kommer inrymma moderna kontor, öppna ytor och funktionella mötesplatser. Byggstart planeras ske i augusti.

 

Nåiden Bygg AB är ett norrländskt bygg- och anläggningsföretag med huvudkontor i Luleå. Med lokalt ägande och engagemang för regionen har de stor erfarenhet av alla entreprenadformer och driver även egna utvecklingsprojekt. Projektet omfattar totalt 5400 kvm uthyrningsbar yta varav Pensionsmyndigheten, som var första hyresgäst att bli klar för nyproduktionen, tar 3600 kvm. Byggnaden kommer att hålla en hög hållbarhetsprestanda och ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE nivå Very Good.

  Vi är glada över att Nåiden Bygg vill vara med oss i utvecklingen av en ny modern kontorsfastighet som kommer sätta stadsdelen Porsön på kartan och göra att fler företag och organisationer kan etablera sig i området. Vi ser en trend som pekar på att identitetsbärande kontor kommer att bli allt viktigare för att attrahera ny arbetskraft och bygga stark bolagskultur – något som understryks av ett högt intresse från flera aktörer att etablera sig i vår nyproduktion. Vi är övertygade om att projektet kommer stärka Luleå Science Park och bidra till fortsatt tillväxt och attraktivitet i området, säger Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.

Med Luleå Tekniska Universitet som närmsta granne och stark internationell prägel genom framstående företag som Facebook och Arctic Business är området kring nyproduktionen under stark tillväxt.
 

Det känns riktigt bra att få förtroendet att bygga nyproduktionen i Luleå Science Park. Både vi och Diös sätter stadsutveckling i första rummet, vilket gör att vi ser mycket positivt på vårt kommande samarbete. Nyproduktionen kommer innebära ett lyft för Porsön och vi ser mycket fram emot att sätta spaden i jorden, säger Per Utterström, arbetschef, Nåiden Bygg AB.

För ytterligare information kontakta gärna:

Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.
Telefon: 010-470 98 00
E-post: johan.lang@dios.se

Per Utterström, arbetschef, Nåiden Bygg AB.
Telefon: 070-300 71 17
E-post: per.utterstrom@naidenbygg.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 25,3 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 459 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng