Diös stärker koncernledningen

Diös transaktionschef Annie Franzon och IR-chef Johan Dernmar utökar sina roller och blir en del av bolagets koncernledning. Båda är nyckelpersoner, med lång erfarenhet inom bolaget, som tydligt speglar Diös affärsfokus och driver aktieägarvärde. Förändringen träder i kraft omgående.

Diös är ett kommersiellt fastighetsbolag med fastigheter i tio tillväxtstäder i norra Sverige och en affärsmodell som bygger på uthyrning och förvaltning, projektutveckling och transaktioner. Bolaget agerar på en marknad där enorma investeringar i svensk fossilfri industri driver den gröna omställningen i Europa. Nu stärker bolaget sin koncernledning med två nyckelpersoner och vässar därmed affären ytterligare med avsikt att ta ännu tydligare position på den starka marknaden och fortsätta skapa aktieägarvärde.

  Affärsfokus och ledarskap är två av våra nycklar till framgång och Annie och Johan besitter viktiga egenskaper inom båda dessa områden. Jag hälsar de båda varmt välkomna till koncernledningen och jag är övertygad om att vi tillsammans bygger ett ännu starkare och mer framgångsrikt Diös, säger Knut Rost, vd, Diös.

Diös koncernledning består efter förändringen av: Knut Rost vd, Rolf Larsson CFO, Mia Forsgren kommunikationschef, Sofie Stark fastighetschef, Mats Eriksson projektchef, Annie Franzon transaktionschef samt Johan Dernmar IR-chef.

Samtidigt tillsätts tidigare HR-ansvarig Annie Skoglund som ny HR-chef.

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon:
010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 361 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 628 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng