Diös tecknar grönt hyresavtal med Statens servicecenter i Falun

I juni 2023 tar Statens servicecenter plats i fastighetsägaren Diös lokaler i hörnet Nybrogatan/Slaggatan i centrala Falun. Det drygt 550 kvadratmeter stora servicekontoret utvecklas till en modern arbets- och mötesplats. Parallellt med kontorsutvecklingen inleder Diös ett stort energiprojekt i syfte att förbättra fastighetens totala energiprestanda.

Servicekontoret i Falun erbjuder vägledning och service i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. I valet av ny lokal var större ytor med förutsättningar för ett modernt arbetssätt och möjligheten att inrymma fler medarbetarare och besökare två viktiga faktorer.

– Det centrala läget och lokalens planlösning gjorde att vi snabbt kände oss säkra på att detta var en jättebra utgångspunkt för det nya servicekontoret. Vår verksamhet växer och vi behöver ytor som kan utvecklas. Grundidén med servicekontoren är att kunderna ska erbjudas kvalitativ och lättillgänglig service för flera myndigheter på ett och samma kontor, säger Stefan Holgersson, lokalförsörjare på Statens servicecenter.

I energiprojektet kommer Diös att installera fjärrvärme, fjärrkyla samt sätta in energieffektiva ventilationsaggregat och styrsystem. Ambitionen är också att montera en solcellsanläggning på taket. Insatserna beräknas förbättra byggnadens totala energiprestanda med ca 45%.

   I samband med utvecklingen av Statens servicecenters blivande lokaler tar vi ett energimässigt helhetsgrepp om byggnaden. Båda projekten görs med fokus på hyresgästens långsiktiga välmående. Utformningen av det nya servicekontoret sker utifrån myndighetens behov och önskemål, och med smarta lösningar för att de ska kunna trivas och växa över tid. Vi är väldigt glada över att välkomna Statens servicecenter som ny hyresgäst hos oss, säger Stefan Carlsson, kommersiell förvaltare, Diös Falun.  

För ytterligare information kontakta gärna:

Stefan Carlsson, kommersiell förvaltare, Diös Falun
Telefon: 010-470 97 52
E-post: stefan.carlsson@dios.se

Stefan Holgersson, lokalförsörjare, Statens servicecenter
Telefon: 010-350 50 11
E-post: stefan.holgersson@statenssc.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 361 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 622 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng