Diös tilldelas EPRA-utmärkelse

Diös har tilldelats EPRA:s utmärkelse 2017 för största förbättring inom hållbarhetsrapportering enligt EPRA:s rekommendationer. Diös når nu EPRA Gold vilket är den högsta nivån för hållbarhetsredovisning vilket visar på hög standard och transparens. Utmärkelsen annonserades igår vid den årliga EPRA konferensen i London.

EPRA står för European Public Real Estate Association och är en intresseorganisation för börsnoterade fastighetsbolag i Europa. De arbetar för att förbättra standarden och transparensen inom fastighetsbranschen för att skapa ökad trovärdighet och därmed ökad trygghet för investerare.

– Vi har för 2016 tagit stora steg gällande rapportering av vårt hållbarhetsarbete och det är väldigt roligt att vi får denna utmärkelse. Att bedriva en hållbar verksamhet inom alla områden, som genererar långsiktig lönsamhet som tar ansvar för både människa och miljö, är en nyckel till framgång. Vi är övertygande om vår strategi kring hållbar stadsutveckling kommer att driva tillväxt för våra intressenter, våra städer och inte minst för oss själva, säger Kristina Grahn-Persson, chef Affärsstöd Diös Fastigheter.

För ytterligare information kontakta gärna:

Kristina Grahn-Persson, chef Affärsstöd Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 70
E-post: kristina.grahn-persson@dios.se

Johan Dernmar, IR-ansvarig Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 20
E-post: johan.dernmar@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng