Diös utvecklar för Fritidsbankens etablering i Borlänge centrum

I början av 2023 öppnar Fritidsbanken i Borlänge, granne med blivande Friskis & Svettis på Borganäsvägen i centrum. Fastighetsägaren Diös utvecklar nu de 1 000 kvadratmeter stora lokalerna till att inrymma sport- och fritidsprodukter att låna för ett flertal aktiviteter. Invigning beräknas ske efter årsskiftet.

2013 öppnades den första Fritidsbanken i Sverige. Idén bygger på att vara ett bibliotek med sport och friluftsprodukter i syfte att ge använd utrustning nytt liv och som stimulerar en aktiv fritid. Fritidsbanken är till för alla och att låna utrustningen är alltid gratis. På kort tid har konceptet gått från en enskild Fritidsbank till att finnas i en tredjedel av landets kommuner. Fritidsbanken Sverige är en ideell, nationell förening som äger varumärket Fritidsbanken. Uthyrningen sker med Borlänge kommun som hyresgäst och ansvarig för verksamheten.

I vår nämndplan betonar vi att ett rikt utbud av kultur- och fritidsverksamhet främjar hälsa och livskvalitet och gör Borlänge till en attraktiv kommun att leva och bo i. Vi har redan ett brett föreningsliv i vår kommun och etableringen av Fritidsbanken underlättar ytterligare för människor att utöva och ta del av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter, oavsett ekonomiska förutsättningar. Den centrala placeringen på Borganäsvägen innebär en svårslagen tillgänglighet, säger Maslah Omar (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Borlänge är under stor utveckling där bland annat den nya centrala placeringen av högskolans campus och flertalet företagsetableringar ger förutsättningar för fortsatt tillväxt. Beslutet om en etablering av Fritidsbanken i Borlänge kommun fattades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i februari 2022. 

  Det händer mycket i Borlänge och efterfrågan av moderna lokaler från både kontors- och serviceföretag ökar. Ett mixat utbud av olika verksamheter är viktigt för stadens fortsatta attraktionskraft och det känns riktigt kul att vara med och etablera Fritidsbanken – ytterligare en aktör för ett aktivt och hälsosamt liv, säger Tobias Norestrand, kommersiell förvaltare, Diös Borlänge.

För ytterligare information kontakta gärna:

Tobias Norestrand, kommersiell förvaltare, Diös Borlänge
Telefon: 010-470 97 52
E-post:
tobias.norestrand@dios.se

Maslah Omar (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande
Telefon: 073-688 36 14
E-post:
maslah.ahmed@borlange.se

 

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 599 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng