Diös utvecklar för LO och ABF i centrala Gävle

På Norra Stapeltorgsgatan i centrala Gävle utvecklar fastighetsägaren Diös en funktionell och inbjudande arbetsplats till LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg och ABF Gävleborg. Utvecklingen inleds per omgående och inflyttning beräknas ske 1 februari 2022.

LO är en sammanslutning av fackliga organisationer i Sverige som företräder arbetare som arbetar inom både statlig, kommunal och privat regi. LO arbetar med att ta tillvara arbetstagarnas intressen på såväl arbetsmarknaden som i samhället i stort. ABF är arbetarnas bildningsförbund och Sveriges ledande studieförbund. Flytten till nya lokaler i centrala Gävle föranleds av behovet av nya fräscha arbetsvänliga lokaler. Lokalerna utvecklas till en modern kontorsmiljö genom att bland annat återbruka befintlig inredning och förädla ytskikten, för att på ett hållbart sätt skapa en inspirerande mötesplats för medarbetare, förtroendevalda och medlemmar.

  Utifrån LO och ABFs behov och önskemål kunde vi presentera ett heltäckande erbjudande på en attraktiv adress i stan. När vi lämnar över nyckeln i februari är det till en modern och helhetsanpassad arbetsmiljö som kommer att stödja LO och ABFs arbetssätt, säger Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös Gävle.

– Vi har under en tid varit i behov av ett mer verksamhetsanpassat kontor. Ett kontor som i första hand ska vara en bra arbetsmiljö för våra anställd,  men också vara en given mötesplats för våra medlemmar och förtroendevalda. Därför känns det viktigt för oss att finnas på ett centralt läge och i en trivsam och funktionell miljö. Det innebär också att vi kommer närmare till andra organisationer som vi samarbetar med, säger Helena Gille, chef och kassör, LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg.

För ytterligare information kontakta gärna:

Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös Gävle.
Telefon: 010-470 97 04
E-post: daniel.westblom@dios.se

Helena Gille, chef och kassör, LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Telefon: 070-310 50 98

E-post: helena.gille@lo.se

Jon-Erik Flodin, chef och ombudsman, ABF Gävleborg
Telefon: 073-500 89 86
E-post: jon-erik.flodin@abf.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,6 mdkr, ett bestånd om 336 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 490 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng