Diös utvecklar för Logistic Contractor i centrala Luleå

Norra Sverige står i centrum när det investeras miljardbelopp i industrin för en grön omställning. En aktör som vill vara en del i att möjliggöra satsningarna är logistik- och industribyggaren Logistic Contractor, som tar plats i fastighetsägaren Diös lokaler på Smedjegatan i centrala Luleå. I det nya kontoret, som utvecklas genom att förädla ytskikt och återbruka befintlig inredning, läggs stor vikt vid skräddarsydda lösningar som främjar Logistic Contractors arbetssätt och framtidsplaner. Inflyttning beräknas ske 1 februari 2022.

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, är specialiserat på att utveckla och bygga nyckelfärdiga logistik- och industrianläggningar. Bolaget verkar i Norden med huvudkontor i Göteborg. Etableringen i Luleå är strategisk utifrån bolagets tydliga ambition om att vara representerat med egna kontor på de marknader där man ser tillväxtpotential.

  Norra Sverige är hetare än någonsin och efterfrågan på moderna och kontorslokaler i centrala Luleå är stor. Vi är övertygade om att ett identitetsbärande, hållbart och tillgängligt kontor är en viktig konkurrensfördel och vi är glada över att möjliggöra för Logistic Contractor att satsa i vår stad, säger Åsa Johansson, förvaltare, Diös Luleå.

Två av våra ledord är långsiktighet och hållbarhet och det är viktigt för oss med en fastighetsägare som delar det tankesättet. Diös har kunnat erbjuda oss ett attraktivt och centralt läge, lätt tillgängligt för både kunder och medarbetare. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Diös när vi nu gör en omfattande satsning på att etablera oss i norra Sverige, säger Benn Karlberg, vd, Logistic Contractor.

För ytterligare information kontakta gärna:

Åsa Johansson, förvaltare, Diös Luleå
Telefon: 010-470 98 22
E-post: asa.johansson@dios.se

Benn Karlberg, vd, Logistic Contractor
Telefon: 073-920 17 70
E-post: benn.karlberg@lc.se   

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,6 mdkr, ett bestånd om 336 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 490 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng