Diös utvecklar för MAQS Advokatbyrå i Sundsvall

MAQS Advokatbyrå väljer fastighetsägaren Diös lokaler på Nya Hamngatan för sin expansion i Sundsvall. För att möta den ökade efterfrågan på affärsjuridisk rådgivning utvecklas lokalerna till en hållbar och varumärkesstärkande arbetsplats med en inspirerande miljö för möten. Inflyttning beräknas ske 1 april 2022.

MAQS Advokatbyrå är en av Sveriges ledande advokatbyråer med ett fullserviceerbjudande inom affärsjuridik. Byrån har närmare 180 medarbetare på kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall. På kontoret i Sundsvall arbetar idag sju medarbetare, och ambitionen är att växa ytterligare i takt med den ökade efterfrågan på affärsjuridisk rådgivning och nyetableringen av MAQS nationella branschgrupp Skog som har sin bas i Sundsvall.

  Vi är mycket glada och stolta över förtroendet att utveckla MAQS nya kontor. Med en ljus, härlig lokal som grund gör vi skräddarsydda lösningar som främjar bolagets arbetssätt och verksamhet. Här hamnar de mitt i kärnan av Inre Hamnen med fantastisk omgivning och utsikt mot både city och hamnområdet, säger Susanna Johansson, uthyrare, Diös Sundsvall.  

I januari utsågs MAQS till Årets Advokatbyrå av analysföretaget Regi. Bolagets specialist- och branschkompetens, tillgängligheten gentemot kund och synsättet på kontoret som en mötesplats och arena för skapandet av god organisationskultur beskrivs som några av framgångsfaktorerna.   

–Det känns väldigt roligt att vi nu har hittat nya fina lokaler i Sundsvall där vi kan växa ytterligare. Kontoret, som vi hyr av Diös, har ett fantastiskt läge i Inre hamnen med goda kommunikationsmöjligheter. Fastigheten är också miljöcertifierad, något som är mycket viktigt för oss, säger Magdalena Persson, partner, MAQS Advokatbyrå.

För ytterligare information kontakta gärna:

Susanna Johansson, uthyrare, Diös Sundsvall.  
Telefon: 010-470 96 64
E-post: susanna.johansson@dios.se

Magdalena Persson, partner, MAQS Advokatbyrå.
Telefon: 0706 00 20 30
E-post: magdalena.persson@maqs.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,6 mdkr, ett bestånd om 336 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 490 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng