Diös utvecklar för nya satsningar i galleria Flanör i Gävle

I slutet av augusti öppnar skönhetskedjan KICKS en ny butik i galleria Flanör i centrala Gävle. Kedjans senaste servicekoncept med skönhetsbehandlingar och ett attraktivt sortiment står i fokus när fastighetsägaren Diös inleder utvecklingen av butiken. Parallellt koncentrerar KICKS blivande granne, Gina Tricot, sin butiksyta till plan 2 och gör i samband med det en uppgradering av både koncept och lokal.   

Diös har under det senaste året utvecklat Flanör med nya butikslägen och en helt ny Ica-butik – satsningar som ökat flödet av människor i gallerian. När processen nu går in i nästa skede välkomnas KICKS som ny hyresgäst i huset, och Gina Tricot optimerar sin butiksupplevelse genom att koncentrera ytan till ett plan.

  De satsningar vi gjort i Flanör har gett positiva resultat och det känns spännande att fortsätta resan med KICKS och Gina Tricot i blickfånget. Inom kort monterar vi ner internrulltappen som sammanfogat Gina Tricots tvåplansbutik och inleder utvecklingen av KICKS blivande lokal i markplan, medan vi jobbar på att uppgradera Gina Tricots optimerade butik på övre plan, säger Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös Gävle.

–Vi ser fram emot att ta plats i vårt nya strategiska läge inne i Gävles stadskärna. Med etableringen vill vi befästa vår position som en självklar och inspirerande destination för alla skönhetsentusiaster i området, säger Hanna Graflund Sleyman, vd, Kicks Group.   

För ytterligare information kontakta gärna:

Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös Gävle
Telefon: 010-470 97 04
E-post: daniel.westblom@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 361 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 628 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771