Diös utvecklar för Turistcenter och Destination Östersund

På Storgatan, i det dynamiska området kring Zätagränd, utvecklar fastighetsägaren Diös ett nytt kontor till Destination Östersund och lokaler för besökservice till Turistcenter. Flytten är en satsning och utveckling av hela bolaget, där rätt förutsättningar för destinationsutveckling och en modernare och mer behovsanpassad besöksservice står i centrum. Inflyttning beräknas ske i början av december.

Bild: Nestorville Reklambyrå

 

Destination Östersund har i uppdrag att direkt och indirekt samordna, driva och initiera gemensamma frågor som utvecklar Östersund som destination, utvecklar besöksnäringen och förstärker samhörigheten mellan olika aktörer. Turistcenter är ett av bolagets fyra verksamhetsområden. De nya lokalerna fokuseras mot att bli ännu mer inbjudande och tillgängliga. De nya lokalerna på Storgatan utvecklas till att bli tillgängliga och inbjudande för såväl verksamhetens medarbetare som besökare.

  Vi är övertygade om att Destination Östersunds etablering på Storgatan, som blir mitt i ett kvarter med levande stråk och ett naturligt flöde av människor, kommer innebära en win win-situation för stadens besökare, och Turistcenter. Vi lägger stor vikt vid smarta helhetslösningar som nyttjar lokalerna på bästa sätt, för att skapa attraktiva ytor som är långsiktigt hållbara, säger Johan Fryksborn, affärschef, Diös Östersund/Åre.

Det är i Synsams tidigare lokaler som Diös utvecklar det nya kontoret och besöksserviceytan. Destination Östersund hade under en tid letat efter nya lokaler när valet föll på Diös lokalförslag på Storgatan.

Nu har vi hittat lokaler som fortsatt är centrala med ytor som är bättre anpassade för hur verksamheten ser ut idag. Området runt Zätagränd är spännande och inne i en expansiv fas. Diös som fastighetsägare har gott om planer och vi är övertygade om att områdets position kommer förstärkas under de kommande åren, säger Mikael Jonsson, vd för Destination Östersund.

Många väljer att besöka oss, framför allt utländska gäster, men även svenska besökare som vill ha personliga tips och hjälp att ”sålla” i det digitala utbudet av information. Våra gästundersökningar visar att de som besökt vårt Turistcenter har tagit del av ett större utbud på destinationen än de som inte besökt oss. Det ger högre omsättning till våra besöksnäringsföretag och gästen är nöjdare med sin vistelse. Vårt Turistcenter kommer fortsatt att vara navet i servicen till såväl besökarna som stadens invånare och i de nya lokalerna kommer man fortsatt att kunna få turistinformation, men i mer ändamålsenliga lokaler, säger Anna Borg, turistcenteransvarig, Destination Östersund.

För ytterligare information kontakta gärna:

Johan Fryksborn, affärschef, Diös Östersund
Telefon: 010-470 96 04
E-post: johan.fryksborn@dios.se

Mikael Jonsson, vd, Destination Östersund
Telefon: 063-701 17 13
E-post: mikael.jonsson@destinationostersund.se

Anna Borg, Turistcenteransvarig, Destination Östersund
Telefon: 063-701 17 02
E-post: anna.borg@destinationostersund.se

 

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,1 mdkr, ett bestånd om 334 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng