Diös utvecklar modernt kontor i tillväxtstarkt område i Umeå

I november flyttar ICA till ett nytt modernt kontor i fastighetsägaren Diös lokaler på Västra Norrlandsgatan i centrala Umeå. Flytten till det nya kontoret sker i linje med utvecklingsplanen för området kring Vasaplan där Diös planerar för det nya stadskvarteret Vale, och där ICA har sitt befintliga kontor.


I denna fastighet på Västra Norrlandsgatan utvecklas ICAs nya kontor.

För snart ett år sedan offentliggjorde Diös planerna för det nya stadskvarteret Vale i centrala Umeå. Kvarteret kommer inrymma både bostäder och kontor och utgör en del av Umeå kommuns fördjupade översiktsplan för ett utvecklat och förtätat centrum med fler bostäder och blandat innehåll. Diös utvecklar nu ett nytt kontor till ICA på Västra Norrlandsgatan för att möjliggöra den fortsatta utvecklingen av platsen. 

  Nu inleder vi en omfattande modernisering av lokalerna på Västra Norrlandsgatan för att skapa en riktigt inspirerande kontorsmiljö till ICA. Det känns mycket bra att stärka erbjudandet av attraktiva kontor i stadskärnan och att dessutom kunna ta nästa steg i utvecklingen av kvarteret Vale, säger Malin Edfors, förvaltare, Diös Umeå.

För ytterligare information kontakta gärna:

Malin Edfors, förvaltare, Diös Umeå.
Telefon: 010-470 98 51
E-post: malin.edfors@dios.se   


Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 24,5 mdkr, ett bestånd om 329 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 455 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng