Diös utvecklar modernt kontor till Clockwork i Skellefteå

I oktober blir det växande bemanning- och rekryteringsföretaget Clockwork ny hyresgäst till fastighetsägaren Diös på Bäckgatan i Skellefteå. Det nya kontoret utvecklas i kontorskvarter Sirius, i direkt närhet till kommunikationer och urban service. Modernt, varumärkesstärkande och flexibelt är ledord i utvecklingen av det nya kontorskonceptet. 

 

Clockwork Rekrytering och Bemanning finns idag på ett tjugotal orter runt om i landet. Senaste åren har fokus legat på Norrland, där företaget startat upp kontor längs hela Norr- och Västerbottens kustremsa. Clockwork har funnits i Skellefteå sedan sommaren 2020 och nu är siktet inställt på att växa kraftigt under kommande år. Clockwork är även hyresgäst hos Diös i Luleå och Falun.

  Att Clockwork växer är ytterligare ett kvitto på den starka tillväxttakt som råder i Skellefteå. Vi är mycket glada över förtroendet att få utveckla deras nya inspirerande kontorsmiljö, och ser mycket fram emot att bygga en stark långsiktig relation tillsammans, säger Jenny Forssell, förvaltare, Diös Skellefteå.

Förutom att flytten till de nya lokalerna innebär ett större kontor skapas funktionella förutsättningar att fortsätta växa.

Vi ser mycket fram emot att ta plats i våra nya lokaler på Bäckgatan. Det händer otroligt mycket spännande i Skellefteå just nu. Det är tydligt för oss att företagen behöver vår hjälp med sin kompetensförsörjning och det känns strategiskt rätt att flytta till ett mer centralt läge som gör oss tillgängliga för våra kunder och kandidater, säger Fredrik Nilsson, marknadsområdeschef, Clockwork.   

För ytterligare information kontakta gärna:

Jenny Forssell, förvaltare, Diös Skellefteå.
Telefon: 010-470 98 52
E-post: jenny.forssell@dios.se

Fredrik Nilsson, marknadsområdeschef, Clockwork.   
Telefon: 073-351 27 73
E-post: fredrik.nilsson@clwork.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 25,3 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 459 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771


 

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng