Diös utvecklar nytt kontor till Danske Bank i området Magasinen

I en av området Magasinens karaktäristiska byggnader utvecklar fastighetsägaren Diös ett nytt, modernt bankkontor till Danske Bank. Lokalen är belägen längs Norra Skeppsbron med utsikt ut över Gavleån. Totalt ska drygt 300 kvadratmeter omvandlas till attraktiv kontorsyta och ett välkomnade rådgivningscenter för bankens kunder. Inflyttning beräknas ske under hösten.

Danske Bank är en dansk bank- och finanskoncern med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Irland. På kontoret i Gävle arbetar åtta medarbetare. Banken har huserat på andra sidan ån sedan 2006 och är måna om att fortsätta verka i stadsdelen. Nu tar de plats i fastigheten Cletus, som pryds av den ikoniska Gevaliabågen.

  Den fantastiska omgivningen och den goda tillgängligheten gör att vi trivs väldigt bra i detta område. Självklart vill vi också vara en del i den spännande utvecklingsresa som väntar platsen. Här skapar vi framtidens bankkontor, med siktet inställt på en förhöjd upplevelse för både medarbetare och kunder, säger Robert Svedberg, Chef Finanscenter, Danske Bank.

Förra veckan tecknades ett avtal mellan Gävle kommun och fastighetsägarna om hur området Magasinen ska utvecklas kommande år. Totalt ska 45 miljoner investeras i området med målet att skapa en myllrande stadsdel. 

– Magasinsområdet är på stark uppgång och det känns både viktigt och roligt att Danske Bank fortsätter att satsa här. Våra kontorshyresgäster spelar en viktig roll i att fylla området med människor, vilket i sin tur skapar underlag för caféer, restauranger och annan service. Samtliga segment behövs för att göra Magasinen till en levande och aktiv stadsdel – som ett Nyhavn i lokal tappning. Vi hälsar Danske Bank varmt välkomna till oss och ser mycket fram emot att utveckla ett modernt och framåtlutat kontor, säger Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös Gävle.

För ytterligare information kontakta gärna:

Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös Gävle
Telefon: 010-470 97 04
E-post: daniel.westblom@dios.se

Robert Svedberg, Chef Finanscenter, Danske Bank
Telefon: 072-143 98 09
E-post:  robert.svedberg@danskebank.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 361 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 628 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng