Diös utvecklar nytt kontor till Skatteverket i Sundsvall

Nu är det klart att fastighetsägaren Diös och Skatteverket tecknar ett grönt hyresavtal om 2 500 kvadratmeter modern kontorsyta på Thulegatan/Norra Järnvägsgatan i centrala Sundsvall. Det nya kontoret utvecklas för att möta myndighetens uppdaterade arbetssätt och rustas med moderna lösningar för energi och teknik. Inflyttning beräknas ske i början på maj 2023.


Bild: Diös

På Skatteverket i Sundsvall jobbar ca 200 personer med b.la. skatteupplysning och skattehandläggning. Ett ökat behov av flexibilitet i såväl arbetssätt som lokalutformning ligger bakom att myndigheten väljer att flytta sin verksamhet till Diös lokaler på Thulegatan/Norra Järnvägsgatan. De nya kontorsytorna tillskapas i den K-märkta fastigheten Borgmästaren. I utvecklingen av lokalerna tillvaratas unika detaljer som påminner om byggnadens historia och kombineras med effektiva och flexibla lösningar för ett modernt arbetssätt.

   Det är med stor glädje vi välkomnar Skatteverket till oss. I området kring Thulegatan/Norra Järnvägsgatan finns ett kluster av myndigheter som nu stärks i och med Skatteverkets etablering. Med expertis inom framtidens arbetssätt har vi kunnat presentera en flexibel arbetsplats i modern miljö som möter myndighetens behov och önskemål. Vi ser mycket fram emot att inleda utvecklingen av lokalerna och en fortsatt god relation med vår nya hyresgäst, säger Susanna Johansson, uthyrare, Diös Sundsvall.

Genom att teckna ett grönt hyresavtal sätter hyresvärd och hyresgäst ramarna för gemensamma insatser som ska bidra till minskad miljöpåverkan och energianvändning i den yta som omfattas av kontraktet.

För ytterligare information kontakta gärna:

Susanna Johansson, uthyrare, Diös Sundsvall
Telefon: 010-470 96 64
E-post: susanna.johansson@dios.se  

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 599 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng