Diös utvecklingsplaner för Kvarteret Saga i centrala Umeå

Ett utvecklat stadskvarter med flexibla lokaler för urban service och miljöcertifierade bostäder är en del av fastighetsägaren Diös planer för Kvarteret Saga i centrala Umeå. Det utvecklade kvarteret går i linje med Umeå kommuns fördjupade översiktsplan för ett förtätat centrum med ett dynamiskt innehåll och fler centrala bostäder. Idag inleds samrådet för det framtagna förslaget.


Illustration: MAF/Tengbom

Umeå är norra Sveriges ledande tillväxtort och en av de absolut snabbast växande städerna i Sverige. Behovet av kommersiella lokaler och moderna bostäder med hög miljöprofil växer – något som Diös vill tillgodose genom utvecklingen av kvarteret Saga. Diös har under en tid arbetat med framtagandet av byggrätten, och nu tas förslaget upp i samråd under perioden 9-30 november.  

   Vi finns på en stark tillväxtmarknad och i Umeå visar det sig inte minst genom ökad inflyttning. Ambitionen med att utveckla kvarteret Saga är att möta den pågående investeringsvågen i norra Sverige och bidra till en attraktiv och levande stad. Nu ser vi fram emot att komma vidare i processen och kommande samråd tillsammans med kommunen, säger Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå.  

För ytterligare information kontakta gärna:

Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå. 
Telefon: 010-470
E-post: goran.fonzen@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 361 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 622 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng