Diös valberedning inför årsstämman 2023

Enligt beslut vid Diös årsstämma 2022 ska valberedningen bestå dels av styrelsens ordförande, dels en representant för envar av de fyra största aktieägarna och offentliggöras senast sex månader före stämman. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

  • Bob Persson, styrelsens ordförande.
  • Björn Rentzhog, representant för AB Persson Invest.
  • Magnus Swärdh, representant för Backahill Inter AB.
  • Peter Hofvenstam, representant för Nordstjernan AB.
  • Mikael Hallåker, representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening.

Valberedningen representerar cirka 42 procent av rösterna i Diös Fastigheter AB (publ) enligt ägarlistan per den 31 augusti 2022. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Diös årsstämma 2023 kommer att hållas i Östersund den 18 april 2023.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@dios.se eller via brev till Diös Fastigheter AB, Valberedning, Box 188, 831 22 Östersund. Förslagen ska vara valberedningen tillhanda senast 15 januari 2023.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Diös hemsida.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Johan Dernmar, IR, Diös
Telefon: 010-470 95 20
E-post: johan.dernmar@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 599 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng