Diös välkomnar Kronofogden som ny hyresgäst i Luleå

Fastighetsägaren Diös och Kronofogden har tecknat ett grönt hyresavtal om ca 1 100 kvadratmeter modern kontorsyta på Sandviksgatan i centrala Luleå. Kontoret utvecklas efter myndighetens inredningskoncept ”Landskapet flyttar in” och verksamhetens behov. Fokus är att skapa en flexibel arbetsmiljö som stödjer ett verksamhetsanpassat arbetssätt. Inflyttning beräknas ske i december 2024.   

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Myndigheten har omkring 2 300 medarbetare utspridda på 32 orter i landet, varav 100 arbetar på kontoret i Luleå. Flytten till Sandviksgatan är i linje med myndighetens inriktningsbeslut om att nyttja sina kontor på bästa sätt och anpassa dem till ett nytt, verksamhetsanpassat arbetssätt. 

– Det är med stor glädje vi välkomnar Kronofogden till oss på Sandviksgatan. Kontorets goda tillgänglighet utgör ett viktigt mervärde för såväl medarbetare som besökare. Vi ser mycket fram emot att lämna över nycklarna till ett modernt och ändamålsenligt kontor i början på december, Urban Olofsson, kommersiell förvaltare, Diös Luleå.  

Diös och Kronofogden har tecknat ett grönt hyresavtal, vilket innebär att parterna tillsammans planerar ytorna med målet att minska miljöpåverkan och energianvändning.  

För ytterligare information kontakta gärna: 
Urban Olofsson, kommersiell förvaltare, Diös Luleå
Telefon: 010-470 98 02
E-post: urban.olofsson@dios.se

Jesper Andersson, Projektledare, Kronofogden
Telefon: 010-579 29 24
E-post: 
jesper.andersson@kronofogden.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 621 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng