Diös välkomnar Tutus som ny hyresgäst i centrala Falun

Nu är det klart att krypterings- och cybersäkerhetsaktören Tutus etablerar sig i centrala Falun. I början på juni flyttar bolaget in i ett modernt kontor på Nybrogatan, som fastighetsägaren Diös utvecklat i linje med Tutus arbetssätt och behov. Etableringen blir Tutus första utanför Stockholm.      

Tutus är ett privatägt svenskt företag som sedan starten 1992 utvecklat högkvalitativa nätverkskrypteringslösningar åt militär, myndigheter och företag för användning i verksamheter som kräver hög nivå på säker kommunikation. Bolaget har sitt säte i Danderyd och beslutet att expandera med ett kontor i just Falun föranleds av att Falun med omnejd visat sig ha potential med rätt typ av kompetens. Kontoret blir ca 125 kvadratmeter stort och Diös och Tutus har tecknat ett treårigt grönt hyresavtal.

– Det är riktigt roligt att Tutus väljer att satsa i Falun och att vi får välkomna dem till oss. Tillsammans utformar vi det blivande kontoret till en ändamålsenlig och trivsam plats för de, till att börja med, fyra medarbetare som kommer att ha sin utgångspunkt här. Nu ser vi fram emot att lämna över nyckeln om ungefär en vecka, säger Maria Jälmestål, kommersiell förvaltare, Diös Falun.  

– Vi har ambitiösa tillväxtmål och har under en tid haft ögonen på Falun som lämplig plats för vår expansion. Som huvudleverantör av myndighetsgodkända och certifierade IT-säkerhetsprodukter är det många faktorer att ta hänsyn till i valet av ny lokal. När Diös presenterade kontorslösningen på Nybrogatan kände vi snabbt att vi hittat rätt, säger Alf Egnell, Operativ chef, Tutus.   

Diös och Tutus har tecknat ett grönt hyresavtal, vilket innebär att parterna tillsammans planerar ytorna med målet att minska miljöpåverkan och energianvändning.  

För ytterligare information kontakta gärna: 
Maria Jälmestål, kommersiell förvaltare, Diös Falun
Telefon: 010-470 97 58
E-post: maria.jalmestal@dios.se

Alf Egnell, Operativ chef, Tutus
Telefon: 073-716 86 68

E-post: alf@tutus.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 576 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771