Ett steg närmare byggstart för området Västra Stranden i Luleå – Diös och Nåiden Bygg ingår avtal

För några veckor sedan offentliggjorde fastighetsägaren Diös sina planer för området Västra Stranden i centrala Luleå, med Försäkringskassan som blivande hyresgäst. Nu är det klart att Nåiden Bygg får i uppdrag att tillsammans med Diös utveckla etapp 1 av området, med avsikt att teckna entreprenadavtal under våren. Västra Stranden kommer att inrymma fyra moderna och miljöcertifierade byggnader för kontor, bostäder och urban service. Byggstarten är beräknad till våren 2022.

Nåiden Bygg AB är ett lokalägt bygg- och anläggningsföretag med huvudkontor i Luleå, med lång erfarenhet av alla entreprenadformer. Området Västra Stranden, som är en del av kvarteret Biet, utvecklas för att möta efterfrågan på centrala lokaler och moderna bostäder med hög miljöprestanda, med målsättningen är att miljöcertifiera de nya byggnaderna enligt BREEAM-SE Excellent. Försäkringskassan har tecknat ett grönt hyresavtal för sitt nya kontor som blir i en egen huskropp och avser etapp 1.

  Precis som vi brinner Nåiden för att utveckla Luleå och vi är glada över att ha dem med oss när vi nu skapar en iögonfallande och grön entré till västra delen av centrumhalvön. I området Västra Stranden kombinerar vi kvalitet, modernitet och hållbarhet för att skapa ett långsiktigt attraktivt kvarter med låg miljöpåverkan. Förutom Försäkringskassan har ett flertal stora aktörer visat intresse, och vi ser fram emot att presentera fler hyresgäster under första halvan av 2022, säger Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.

Projektets totala omfattning är ca 18 000 kvadratmeter byggrätt innehållande kontor, bostäder, restaurang och lokaler för annan urban service.

Vi är mycket stolta och glada över uppdraget och att vara en del i utvecklingen av området Västra Stranden som blir ett stort och viktigt projekt för Luleås stadsbild. Att projektet genomsyras av hållbarhet i alla led är helt i linje med vår värdegrund. Vi ser fram emot att stärka vår relation med Diös och att påbörja utvecklingsarbetet, säger Per Utterström, arbetschef, Nåiden Bygg.

För ytterligare information kontakta gärna:

Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.
Telefon: 010-470 98 00
E-post: johan.lang@dios.se

Per Utterström, arbetschef, Nåiden Bygg
Telefon: 070-300 71 17
E-post: per.utterstrom@naidenbygg.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,6 mdkr, ett bestånd om 336 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 490 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng