Expansiva Norconsult utökar ytterligare kontorsytor hos Diös i Borlänge

De senaste tre åren har samhällsbyggnadsaktören Norconsult expanderat sina kontorslokaler på Borganäsvägen i två omgångar. Nu är det klart att fastighetsägaren Diös inlett utvecklingen av en tredje etapp om ytterligare 150 kvm modern kontorsyta som beräknas stå färdig i början av juli.

 

Norconsult säljer kvalificerade arkitekt-, miljö- och tekniska konsulttjänster inom samhälls- och byggnadssektorn med ett etablerat hållbarhetstänk från idé till lösning. De flyttade in i lokalerna på Borganäsvägen i mitten av 2018 och har sedan dess nästintill tredubblat sina lokaler i fastigheten.   

  Vi är glada över att fortsätta utveckla en inspirerande och modern arbetsplats till Norconsult på ett riktigt bra läge i city. Sedan etableringen 2018 har vi levt nära varandra för att kunna skapa rätt förutsättningar för dem att växa och plocka marknadsandelar – något vi ser fram emot att fortsätta göra, säger Tobias Norestrand, förvaltare, Diös Borlänge.

–De senaste åren har vi hållit en stark tillväxttakt, där det goda samarbetet med Diös varit en viktig framgångsfaktor. Vi har kontinuerligt kunnat utveckla vår kontorsmiljö på ett sätt som varit gynnsamt för våra medarbetare och med det kunnat stärka vårt erbjudande, säger Pelle Eriksson, teamchef infrastruktur, Norconsult.  

För ytterligare information kontakta gärna:

Tobias Norestrand, förvaltare, Diös Borlänge.
Telefon: 010-470 97 59
E-post: tobias.norestrand@dios.se

Pelle Eriksson, teamchef infrastruktur, Norconsult
Telefon: 010-141 86 54
E-post: Pelle.eriksson@norconsult.com

 

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 24,5 mdkr, ett bestånd om 329 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 455 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng