Förändring i Diös koncernledning

Efter nästan 9 år i bolaget kommer Diös kommunikations & digitaliseringschef Mia Forsgren att avsluta sitt uppdrag för att anta nya utmaningar. Hon började som kommunikationschef på Diös med uppdraget att stärka bolagets varumärke. Förutom kommunikationsuppdraget är hon ansvarig för Diös digitala utveckling och medlem av koncernledningen. Mia kommer att sluta under hösten 2024.  


Mia Forsgren, kommunikations & digitaliseringschef, Diös

- Det har varit en otroligt spännande resa och jag är tacksam över att jag har fått vara en del av den. Diös är ett mycket fint bolag som ha tagit en alltmer självklar position både inom fastighetsbranschen och som en viktig aktör i våra städer och i Sverige. Bolaget har också gått från mid cap till large cap på Stockholmsbörsen, vilket såklart är ett kvitto på tillväxt. Jag är stolt över att ha varit med i det arbetet. Stort tack till Knut Rost, som med sitt personliga, tydliga och tillitsfulla ledarskap har skapat en både stark och involverande företagskultur. Stort tack också till alla fantastiska medarbetare i mina team och i hela bolaget för roliga och givande år. Vi har en spännande höst framför oss, sen ser jag fram emot nya utmaningar, säger Mia Forsgren, kommunikations & digitaliseringschef, Diös.   

- Vi har haft fantastiska år tillsammans och jag är glad och stolt över den resa vi som bolag gjort där Mia i allra högsta grad bidragit med sin kompetens, sitt modiga ledarskap och sin energi. Mia har också utvecklat bolagets relationsbaserade affärsinriktning och att vi tagit Diös varumärke till en mycket starkare nivå. Jag önskar Mia stort lycka till framöver, säger Knut Rost, vd, Diös.  

För ytterligare information kontakta gärna: 

Knut Rost, vd, Diös 
Telefon: +46 (0)70-555 89 33 
E-post: knut.rost@dios.se  

Mia Forsgren, kommunikations & digitaliseringschef, Diös   
Telefon: +46 (0)70 324 40 00 
E-post: mia.forsgren@dios.se  

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 356 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 576 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771