Global aktör etablerar sig i Diös företagshus Hjorten i Skellefteå

Med fokus på en flexibilitet och innovation utvecklar fastighetsägaren Diös ett modernt kontor i två plan till det marknadsledande och Skellefteåbaserade globala fotoboksföretaget Once Upon. Det nya kontoret skapas i företagshuset Hjorten – en klassisk byggnad på Nygatan som Diös det senaste året utvecklat till en attraktiv nod för flera företagsetableringar. Inflyttning beräknas ske i januari 2022.

Idén bakom Once Upon grundade sig i Skellefteåbon Lina Anderssons längtan efter en modern lösning för fotoböcker. Under 2016 startade utvecklingen av appen och idag finns den tillgänglig på 12 språk med över två miljoner nedladdningar. I dagsläget har Once Upon drygt 30 anställda, med siktet inställt på att växa kommande år.

  Att få utveckla ett nytt kontor till ett företag som Once Upon känns som ett fantastiskt kvitto på platsens attraktivitet, och vi är så stolta och glada över att få välkomna även de till Hjorten. Vi inspireras av att det är ett företag som utmärker sig globalt och fortfarande väljer att satsa i Skellefteå. Vi ser mycket fram emot vår resa tillsammans, säger Maria Fjellström, affärschef, Diös Skellefteå.

I den nya kontorsmiljön kommer moderna inslag vävas samman med husets klassiska manér för att skapa en tilltalande arbetsplats som tillvaratar fastighetens historia.

Vi är måna om att göra val som känns bra utifrån våra värderingar och vision. Det kändes helt rätt när vi fick se våra blivande lokaler i Hjorten, som uppfyller alla våra krav. Fastigheten har en stark identitet och vi ser fram emot att bli en del av det, och samtidigt skapa ett helt nytt kapitel på vår resa, säger Lina Andersson, vd, Once Upon.  

Oakleaf Consulting har agerat rådgivare till Once Upon i avtalsprocessen för den nya arbetsplatsen.  

För ytterligare information kontakta gärna:
Maria Fjellström, affärschef, Diös Skellefteå
Telefon: 010-470 98 80
E-post:
maria.fjellstrom@dios.se

Lina Andersson, vd, Once Upon
Telefon: 070-229 11 13
E-post:
lina@onceupon.se  

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,1 mdkr, ett bestånd om 334 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng