Inbjudan till presentation av Diös bokslutskommuniké 2023

Diös publicerar sin bokslutskommuniké för perioden januari-december 2023 fredagen den 16 februari kl. 07:00 (CET). Samma dag klockan 09:00 (CET) är investerare, analytiker, media och andra intressenter välkomna att ta del av en presentation av resultatet via telefonkonferens.

 

Vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson presenterar och kommenterar resultatet. Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågestund.

 

Datum: 16 februari 2024

Tid: 09:00

 

För att delta vänligen använd nedan angivna telefonnummer:

Sverige: +46 10 884 80 16

Finland: +358 75 325 2542

Nederländerna: +31 85 888 7233

Norge: +47 815 03 308

UK: +44 20 3059 5753

USA: +1 646 664 1960

Accesskod: 947215

 

För ta del av presentationen och konferensen online vänligen använd denna länk: https://app.webinar.net/

 

Delårsrapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på dios.se.

 

För ytterligare information kontakta gärna:

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Johan Dernmar, IR-chef, Diös
Telefon: 010-470 95 20
E-post: johan.dernmar@dios.se  

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 614 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng