Inbjudan till presentation av Diös delårsrapport januari-september 2023

Diös publicerar sin delårsrapport för januari-september 2023 fredagen den 27 oktober kl. 07:00 (CEST). Samma dag klockan 08:30 (CEST) är investerare, analytiker, media och andra intressenter välkomna att ta del av en presentation av resultatet via telefonkonferens.

Vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson presenterar och kommenterar resultatet. Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågestund.

Datum: 27 oktober 2023
Tid: Presentationen börjar kl. 08:30 (CEST)

För att delta vänligen använd nedan angivna telefonnummer:

Sverige: +46 10 884 80 16
Finland: +358 75 3252542
Nederländerna: +31 85 888 7233
Norge: +47 815 03 308
UK: +44 20 4587 0498
USA: +1 646 664 1960

Accesskod: 200391

För ta del av presentationen och konferensen online vänligen använd denna länk: https://app.webinar.net/

Delårsrapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på dios.se.

För ytterligare information kontakta gärna:

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon:
010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Johan Dernmar, IR-chef, Diös
Telefon:
010-470 95 20
E-post: johan.dernmar@dios.se  

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 614 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771