Inbjudan till presentation av Diös delårsrapport januari–juni 2024

Diös publicerar sin delårsrapport för januari–juni 2024 fredagen den 5 juli kl. 07:00 (CEST). Samma dag klockan 08:30 (CEST) är investerare, analytiker, media och andra intressenter välkomna att ta del av en presentation av resultatet via telefonkonferens.

Vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson presenterar och kommenterar resultatet. Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågestund.

 

Datum: 5 juli 2024

Tid: Presentationen börjar kl. 08:30 (CEST)

 

För att delta vänligen använd nedan angivna telefonnummer:

Sverige: +46 10 884 80 16

Finland: +358 7532 525 42

Nederländerna: +31 85 888 7233

Norge: +47 815 03 308

UK: +44 20 3059 5753

USA: +1 646 664 1960

Accesskod: 227874

 

För ta del av presentationen och konferensen online vänligen använd denna länk.

 

Delårsrapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på dios.se

För ytterligare information kontakta gärna:

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Johan Dernmar, IR-chef, Diös
Telefon: 010-470 95 20
E-post: johan.dernmar@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 356 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 576 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771