Nu startar utvecklingen av Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge

Idag har den officiella byggstarten av Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge ägt rum. Med tal från Diös, Högskolan Dalarna, Borlänge kommun och entreprenören NCC, som betonade vilka nya möjligheter detta innebär för både Högskolan och Borlänge som stad, är nu utvecklingen igång. Det kommer bli en attraktiv och ändamålsenlig knutpunkt i hjärtat av staden som beräknas vara klart för inflyttning under sommaren 2024.

Dis Hgskolan Dalarna Borlnge kommun och entreprenren NCC syns p scenen

Sedan tidigare är kommunicerat att Diös och Högskolan Dalarna skrivit avtal om en flytt av högskolan till Diös fastighet Liljanhuset i centrala Borlänge. Målet med att flytta Högskolan Dalarnas Campus Borlänge till centrum är att skapa ett attraktivt och ändamålsenligt campus med fokus på helt nya lärmiljöer och möjligheter till utvecklad verksamhet. Den framtida centrala placeringen ger också tillgång till ett brett utbud av kringliggande servicetjänster, närhet till ett utvecklat resecentrum och möjlighet till ett närmare samarbete med näringslivet. 

Idag startar utvecklingen av Sveriges modernaste högskola, där vi tillsammans med Högskolan Dalarna och NCC arbetat fram en attraktiv produkt med nya lärmiljöer för studenter och en helt central adress. Det är också en viktig utveckling av Borlänge som stad där ökade flöden av människor i centrum ger kraft till både fler etableringar, tillväxt och ett stärkt utbud, säger Knut Rost, vd, Diös. 

– Att stå här idag, är en stor och viktig milstolpe på Högskolan Dalarna. Med ett nytt campus och modern, flexibel och kreativ studie- och arbetsmiljö för våra studenter, medarbetare och samverkansparter, kan vi tillsammans utveckla vår verksamhet ytterligare inom såväl utbildning som forskning samt fortsätta vara en stark aktör regionalt, nationellt och internationellt, säger Martin Norsell, rektor, Högskolan Dalarna.

Förutom nya moderna lär- och arbetsmiljöer är målet med utvecklingen av den befintliga fastigheten att återbruka och göra minsta möjliga klimatpåverkan.

 Det är fantastiskt att starta upp projektet med nya campus i Borlänge, där vi kommer återanvända och bygga på den betongstomme som finns. Genom att bygga på mark som redan är tagen i anspråk sedan tidigare och återanvända den befintliga stommen förbättrar vi klimatprestandan, säger Camilla Svensson, projektingenjör, NCC.

Parallellt med utvecklingen av Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge, satsar kommunen på åtgärder för en mer tillgänglig stadskärna. 

Vi har sett en stor utveckling i Borlänge de senaste åren och det känns väldigt roligt att vi nu kan addera ytterligare en dimension genom det nya campus, för att fortsätta skapa förutsättningar för en stark tillväxt i kommunen, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, Borlänge kommun.

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se  

Martin Norsell, rektor, Högskolan Dalarna
Telefon: 023-77 80 43
E-post: rektor@du.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 30 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 546 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng