Ny affärschef till Diös i Dalarna

I januari tillträder Henrik Rapp som ny affärschef för Diös i Dalarna. Affärsenheten innefattar Diös verksamhet i Falun, Borlänge och Mora där Rapp kommer att ha det yttersta ansvaret för affären och de lokala teamen.


Henrik Rapp, tillträdande affärschef på Diös i Dalarna. 

Henrik Rapp kommer närmast från en tjänst som vd på bostadsbolaget Gruvstaden och har dessförinnan arbetat som förvaltare på fastighetsbolaget Masmästaren. Med gedigen erfarenhet inom fastighetsbranschen kommer han att spela en nyckelroll i Diös fortsatta utveckling i Dalarna.  

Det är med stor glädje vi välkomnar Henrik till oss på Diös. Det händer otroligt mycket i Dalarna där vi, i likhet med regionens övergripande strategi, jobbar med hållbar utveckling och tillväxt som drivkraft. Henrik är en teamspelare med skarpt affärssinne och jag är övertygad om att han kommer att vara en stor tillgång i vårt fortsatta arbete mot att skapa Sveriges mest inspirerande städer, säger Sofie Stark, fastighetschef, Diös.  

Diös är en drivande aktör i Falun, Borlänge och Moras utveckling och det känns fantastiskt roligt att få tillträda rollen som affärschef. Jag kommer att få jobba nära riktigt vassa team där mitt mål är att bidra med ännu mer energi, kompetens och nya perspektiv som driver våra städer framåt, säger Henrik Rapp, tillträdande affärschef, Diös Dalarna. 

Diös äger 60 fastigheter motsvarande ca 300 000 kvadratmeter i Falun, Borlänge och Mora. Det totala fastighetsvärdet uppgår till 5 317 mkr. Totalt jobbar 19 medarbetare på de lokala kontoren.

För ytterligare information kontakta gärna:
Sofie Stark, fastighetschef, Diös
Telefon: 010-470 96 50
E-post: sofie.stark@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 621 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771