Ny förskola etablerar sig i Diös lokaler på Frösö Strand

Den första januari 2021 öppnar förskolan Emanuel i fastighetsägaren Diös lokaler på expansiva Frösö Strand i Östersund. Förskolan öppnar i FVBUs, Föreningen för värdefulla barn och ungdomar, regi och väntas inrymma 34 barn i lekfulla och harmoniska lokaler.FVBUs förskolor finns från Östersund i norr till Bodafors i Söder. Med stort fokus på hållbarhet och små barngrupper värnar föreningen om den lilla förskolan där alla barn ska känna sig värdefulla och trygga. Det natursköna läget kommer ge barnen stora möjligheter att, på ett tryggt sätt, upptäcka sin närmiljö där både skog och vatten finns i nära anslutning.

– En viktig del i vår strategi om stadsutveckling handlar om att göra livet i staden bättre för alla, och i och med att efterfrågan på centrala förskoleplatser är stor är vi övertygade om att förskolan Emanuels etablering på Frösö Strand kommer underlätta livspusslet för många småbarnsfamiljer. Dessutom ser vi att intresset för området ökar då exempelvis många bostäder byggts i närområdet senaste åren, säger Åsa Myrin, förvaltare, Diös.

FVBU driver sedan många år tillbaka förskolan Emanuel i centrala Östersund som är en av Sveriges äldsta förskolor. Therése Wallén är director på FVBU.

– Läget på Frösön är perfekt, med närheten till naturen och de spännande miljöerna runt Frösö Strand. Diös har stor erfarenhet av både förskolor och skolor i området och har varit mycket professionella att samarbeta med. Vi ser fram emot många fina år tillsammans med Diös som hyresvärd, säger Therése Wallén, director, FVBU.

För ytterligare information kontakta gärna:

Åsa Myrin, förvaltare, Diös
Telefon: 010-470 96 15
E-post: asa.myrin@dios.seTherése Wallén, director, FVBU
Telefon: 076-868 11 33
E-post: therese.wallen@fvbu.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,5 mdkr, ett bestånd om 337 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 486 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng