Nya lokaler för Kronofogden hos Diös i Umeå

Fastighetsägaren Diös och Kronofogden har tecknat ett grönt hyresavtal om ca 750 kvadratmeter verksamhetsanpassad kontorsyta på Nygatan i centrala Umeå. Inför inflyttningen, som beräknas ske i september 2025, genomgår lokalen en uppgradering med inslag av återbruk. Fokus är att skapa en flexibel arbetsmiljö som möter ett modernt arbetssätt.

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Myndigheten har omkring 2 300 medarbetare utspridda på 32 orter i landet, varav ca 60 arbetar på kontoret i Umeå. 

– Tillsammans skapar vi ett kontor med god tillgänglighet, en härlig arbets- och besöksmiljö och flexibla förutsättningar att anpassa utformningen i takt med att arbetssättet utvecklas. Vi är väldigt glada över att välkomna myndigheten till oss på Nygatan och ser fram emot att under kommande år utveckla ett riktigt ändamålsenligt kontor, säger David Nygren, uthyrare, Diös Umeå.

Diös och Kronofogden har tecknat ett grönt hyresavtal, vilket innebär att parterna tillsammans planerar ytorna med målet att minska miljöpåverkan och energianvändning.  

För ytterligare information kontakta gärna: 

David Nygren, uthyrare, Diös Umeå 
Telefon: 010-470 98 55
E-post: david.nygren@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 576 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771